Brodili smo jeseni po gozdu in opazovali življenje ptic, ki živijo v duplu: detlov, sov. Iznenada smo na tisti strani, kjer smo že prej označili zanimivo drevo, zaslišali zvok žage. To je bilo, kot so nam pravili, sekanje odživelih dreves za tovarno stekla.