Подвесные унитазы - Интернет магазин
игры на дисках- гитара

NAPREDNI PRISTOPI ZDRUŽEVANJA MEDICINE IN FITOTERAPIJE

Predavanje bo potekalo v poslovni stavbi ELMA v Črnučah, na naslovu Ulica 24. junija 23, VHOD 1-2, v snemalnem studiu Klepeta ob kavi v pritličju, tako da je prostor dostopen tudi z invalidskim vozičkom.
Predavanje je brezplačno, vendar je zaradi velikosti prostora število udeležencev omejeno.  
Prijavite se lahko na tel. št.  02 62 00 230 ali www.klepetobkavi.si

Za svoje zdravje lahko največ naredimo sami. Odvisno je namreč od dveh dejavnikov: našega imunskega sistema in zunanjih vplivov. Medtem ko smo za svoje zdravje odgovorni sami, pa je za zdravljenje odgovoren zdravnik. Pogoj za uspešno zdravljenje je zaupanje in sodelovanje med bolnikom in zdravnikom.
Bolniki svojemu zdravniku pogosto ne povedo, da ob predpisani terapiji uživajo tudi določene prehranske dodatke ali fitomedicinske proizvode, kar ni prav! Bolnik se mora s svojim zdravnikom posvetovati o ustreznosti podpornega zdravljenja z določeno terapijo. Če bolnik kot podporo pri zdravljenju uživa npr. proizvode iz programa sibirske fitomedicine kot so čaga, elevterokok, rožni koren, cordyceps, reishi, mumijo, smola sibirske cedre itd., pa mu zdravnik to prepove, naj to tudi utemelji! Če zdravnik pozitivnih učinkov teh proizvodov ne pozna, to ne more biti opravičljiv razlog, da jih bolniku prepove ali odsvetuje. Tudi v strokovni medicinski literaturi je na voljo dovolj kliničnih študij z dokazanim pozitivnim učinkom rastlin in gob ob klasičnem zdravljenju, poleg tega pa lahko zdravnik sam pri svojih bolnikih, ki npr. ob kemo- ali radioterapiji uživajo te proizvode, na podlagi izvidov ugotovi, da je pri teh bolnikih uspeh zdravljenja mnogo večji kot pri tistih, ki svojega imunskega
sistema ne podprejo že pred, predvsem pa v času zdravljenja.

Menda je vzrok za to, da bolnik svojemu zdravniku ne upa povedati, da se zdravi tudi podporno, zdravnikovo pogojevanje nadaljnjega zdravljenja le, če se bolnik odpove vsem alternativnim načinom zdravljenja. Takšna zahteva zdravnika je nujna v primerih, ko je bolnik vključen v klinično študijo, ki da relevantne dokaze o učinkovitosti proučevanega zdravila le pod pogojem, da bolnik ob določeni terapiji ne koristi nobenih drugih proizvodov.
So pa seveda primeri, ko zdravnik bolnika, ki želi zdravljenje podpreti z zdravniku nepoznanimi fitomedicinskimi proizvodi, na etično sporen način zavrne. Takšnega zdravnika je pač potrebno prijaviti Zdravniški zbornici! Pogosto se takšni primeri posplošujejo in mečejo slabo luč na ostale zdravnike. Večkrat tako slišimo, kako je zdravnik bolnika, ki se je z njim želel pogovoriti o podpornem zdravljenju s fitoterapijo, nagnal iz ordinacije, kot pa, kako izmučen je prišel kirurg iz operacijske po težki večurni operaciji.
Pogosto bolnik ve o fitoterapiji več kot zdravnik, kar je posledica dejstva, da bolnik za podporo zdravljenju išče informacije o pomoči naravnih proizvodov, ki po neki preprosti logiki vendarle ne bi smeli imeti negativnega učinka, saj so vendar naravni. Temu seveda ni tako, kajti poleg farmakološke vsebnosti rastlin je potrebno poznati tudi njihov izvor, indikacije in kontraindikacije pri določenih boleznih. Fitomedicina že dolgo ni več vključena v uradno medicino in tudi pri farmakologiji na Medicinski univerzi bodočim zdravnikom prav nič ne povedo o zdravilnosti rastlin, zato zdravniki tega področja ne poznajo.

Neprecenljiv prispevek k razumevanju zdravilnega delovanja rastlin predstavlja knjiga, ki jo je izdalo Slovensko farmacevtsko društvo v okviru Univerze v Ljubljani SODOBNA  FITOTERAPIJA - Z DOKAZI PODPRTA UPORABA ZDRAVILNIH RASTLIN. Čas bi bil, da bi to knjigo prebral vsak zdravnik, kajti vedno več bolnikov se ob pogostih neželenih stranskih učinkih terapij zateka po pomoč k naravi. Sodobne metode molekularne celične biologije, genetike in imunologije raziskujejo delovanje sekundarnih rastlinskih metabolitov in danes postaja fitoterapija znanstveno utemeljen način zdravljenja, še vedno tudi
tradicionalna, ampak vse bolj podprta z dokazi o učinkovitosti. Ko so ZDA l.1994 spremenile zakonodajo, ki je olajšala proizvodnjo in prodajo fitomedicinskih proizvodov, je uporaba zdravilnih rastlin v fitoterapevtske namene od 1991 do 1998 porasla iz 3% na 37%.
Na šolanju pri ruskem onkologu in fitoterapevtu dr. Korepanovu je bil poudarek na podpori pri zdravljenju onkoloških bolezni pred kemoterapijo, obsevanjem ali operacijo, v času terapije in po končani terapiji. Po dvajsetih letih delovanja inštituta Galen in izjemnih uspehih s fitoterapijo kot podpornim zdravljenjem, so letos na inštitutu odprli poseben oddelek za preventivo, ki je po mnenju dr.Korepanova in njegovih sodelavcev nujna za vsako napredno družbo. Daleč je Rusija in številne ruske raziskave ter klinične študije z dokazanimi uspehi fitoterapije verjetno zaradi objav v ruskem jeziku niso zanimive za naše zdravnike. Ni pa tako daleč Celovec, kjer deluje onkolog in fitoterapevt dr.Mayerhoffer, ki ima odlične rezultate pri zdravljenju »odpisanih« bolnikov prav s pomočjo fitoterapije!
Pri nas bo verjetno precej težko prepričati zdravnike, da narava ponuja pomoč tako bolnikom kot tudi medicini in da to ni vračanje v srednji vek, ko so bile zdravilne rastline sicer osnova tako medicine kot farmacije, ampak gre za sodobno fitomedicino, ki je zdravilnost rastlin podprla z znanstvenimi dokazi. Tradicionalno zeliščarsko znanje lahko gledamo kot darilo iz preteklosti za tiste v bodočnosti, ki pa naj bi oplemenitili stara znanja z znanstvenimi dokazi.
Bodočnost fitomedicine v modernem razvoju medicine je zelo obetavna in morda  bodo zdravniki ob številnih znanstvenih dokazih in kliničnih študijah s področja  fitoterapije le spoznali, da bi bilo bolnikom mnogo lažje ob sodelovanju klasične medicine in fitomedicine.
Zdravniki, ki marsikje po svetu že uvajajo  fitoterapijo  kot podporo pri konvencionalnem zdravljenju, opažajo, da je takšno zdravljenje  uspešnejše, tudi hitrejše in zato cenejše. Bolniki, ki pri svojem zdravniku fitoterapevtu dobijo pravilne informacije o delovanju določenih naravnih adaptogenov, imunomodulatorjev, imunostimulatorjev in antioksidantov v kombinaciji z zdravili, ki jih jemljejo, pa imajo varno in učinkovito  podporo pri zdravljenju.

Maria Ana Kolman

Гантели и штанги. Купить гантели и штанги
Детские спортивные костюмы